Oglach/Volunteer

Oglach/Volunteer

Cuntas ó fhinnéithe súl ar fheachtas Óglaith na hÉireann i dTuaisceart na hÉireann ó 1956 go 1962. Ag tosú le sraith ruathar dána ar thóir arm, íslíonn an cogadh eadarnaíoch de dheasca easpa tacaíochta, ach fanann an IRA le chéile, ullamh don gcéad fheachtas eile. Eye witness’ account of the Irish Republican Army campaign in the North of Ireland from 1956 to 1962. Beginning with a series of daring arms raids, the guerrilla war fizzled out due to lack of support, but the IRA remained intact, ready for the next campaign.

Contact

Comhlacht Léiriúcháin:

  • Akajava Films
  • tel: +353 1 662 0951
  • email: akajavafilms@eircom.net

Comh Airgeadaíthe:

  • IFB, TG4, History Channel