An Ranger

An Ranger

Conamara, 1854 - Five years after the Great Famine. After many years abroad in the service of the British Army, a soldier returns home to find that his family are all dead. He visits a neighbour to establish what happened to them. Conamara, 1854 - Cúig bhliana tar éis an Ghorta Mór. Tar éis dó roinnt mhaith blianta a chaitheamh thar lear in Airm na Breataine, filleann saighdiúir abhaile agus faigheann sé amach go bhfuil a mhuintir ar fad caillte. Tugann sé cuairt ar chomharsa le fáil amach céard a tharla dóibh.