Rúbaí

Rúbaí

As her classmates prepare for their First Holy Communion, Rúbaí announces that she is an atheist and refuses to participate.

Agus an rang ag ullmhú don Chéad Chomaoineach, diúltaíonn Rúbaí páirt a ghlacadh, ag maíomh gur 'atheist' í.