TG4, IFB and BAI Reveal Successful Companies in Cine4 Development Scheme and Announce Call-Out for Second Cine4 Development Scheme Round

News

TG4, IFB and BAI Reveal Successful Companies in Cine4 Development Scheme and Announce Call-Out for Second Cine4 Development Scheme Round

Posted: 31st July 2017

TG4, Bord Scannán na hÉireann/Irish Film Board (IFB) and the Broadcasting Authority of Ireland (BAI) are collaborating in the Cine4 Development Scheme, a new joint-funding initiative to support the development and production of feature films in the Irish language. Open to live-action, feature-length, drama film projects in the Irish language, the Cine4 Development Scheme aims to encourage strong storytelling, visual flair and high production values appropriate for the big screen. 

The first round of applications for feature-length projects has been reviewed by a panel of assessors from TG4, BSÉ and BAI.  There were 30 applications from 21 companies and assessors remarked on the high quality of the submissions.  Today the successful five companies who will be offered development budgets up to €25,000 have been announced. 

The successful companies are Abú Media with the project, ‘Finky’; Danú Media with the project, ‘Saoi’; Fíbín Media with the project ‘Finscéal’; Macalla with the project, ‘Arracht’; and, Wildfire Films with the project ‘Sail Óg Sarah’.

Developed screenplays and production plans from these companies will be assessed further, with two of these chosen for entry into the next appropriate round of the BAI Sound & Vision scheme for production funding.  The two films with budgets of up to €1.2million produced as a result of the Cine4 Development Scheme will be given a full festival life and theatrical release prior to their broadcast premiere on TG4. 

TG4 Director General, Alan Esslemont, said: “We were delighted with the very strong interest shown by the independent production sector in this partnership drama initiative with the IFB and the BAI. I’d like to thank all the companies who participated and because the response from the sector was so strong we have decided to announce a second round of the Cine4 Development Scheme immediately.  As one of Ireland’s public service broadcasters, TG4 plays a key role in the fostering of Ireland’s creative economy and we believe that films created through the Cine4 scheme will delight audiences and also open doors internationally for Irish film-makers.”

Commenting on the announcement James Hickey, Chief Executive IFB, said: "Development funding is fundamental to the creative process involved in getting a script to the next level, ready for production. We are delighted to be working on this feature film initiative and I'd like to congratulate the award-winning teams. I am looking forward to working with them and TG4 on the development process which will help bring their creative visions to life. The IFB provides development and production funding for Irish language content across feature film, TV drama, animation and feature documentaries."

Commenting on the announcement, BAI Chief Executive, Michael O’Keeffe, said: “I would like to congratulate the five successful companies who have received development funding through the Cine4 initiative. Through the administration of the Sound & Vision Broadcasting Funding Scheme, the BAI has been a key partner for Irish language films and drama series. I am confident that the funding provided through Cine4will greatly assist the further development of these five projects and will advance the initiative’s aims in relation to creativity and high production values.”

Because of the strength of the applications from the initial round, TG4, the IFB and the BAI also today are delighted to announce a call out for applications for the second round of the Cine4Development Scheme. The deadline for this second round is October 6, 2017. Full details of the scheme, including terms, conditions, deadline dates etc are available from http://www.tg4.ie/ga/leiriuchan/coimisiunu/


Gearrliosta Forbartha Bhabhta 1 Cine4 Fógartha

Babhta 2 ar oscailt anois

Thug TG4, Bord Scannán na hÉireann (BSÉ) agus Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI)  le fios inniu go bhfuil an measúnú críochnaithe anois ar na tograí fadscannán Gaeilge a chuir isteach ar scéim nua Cine4  agus go bhfuil chúig thogra acu roghnaithe do chéim na forbartha.

Dheimhnigh an lucht eagair go bhfuarthas 21 iarratas ar Bhabhta 1 agus gurb iad seo a leanas na tograí atá roghnaithe le forbairt sa dara céim den scéim: Finky  (Abú Media), Saoi  (Danú Media),   Finsceál  (Fíbín Media), Arracht   (Macalla) agus  Sail Óg Sarah (Wildfire Films).

Tá mar aidhm an tionscnamh nua seo a fógraíodh dhá mhí ó shin, scéalaíocht láidir, samhlaíocht fhísiúil agus luachanna arda léirithe  a spreagadh. Cuirfear cistíocht fhorbartha suas le €25k ar fáil don chúig thogra seo agus astu sin roghnófar péire acu le léiriú.   Beidh buiséad de suas le €1.2 milliún ag na tionscnaimh a léireofar agus sula gcraoltar ar TG4 iad, beidh ‘tréimhse phictiúrlanna’ ag na scannáin a léirítear faoin scéim,   seal ina mbeidh siad páirteach i bhféilte scannán agus ar taispeáint i bpictiúrlanna.

D’fháiltigh Ardstiúrthóir TG4  Alan Esslemont  roimh  an ngearrliosta agus ghabh buíochas leis na comhlachtaí ar fad a rinne iarratas ar an gcéad bhabhta den tionscnamh nuálach seo.  Mheabhraigh sé go rachadh an scéim chun tairbhe na hearnála ar mhórán bealach agus go mbeadh deiseanna dóibh aisti sa margadh  idirnáisiúnta freisin “Mar chraoltóir poiblí, tá ról lárnach ag  TG4 i bhforbairt na heacnamaíochta cruthaithí,“ a dúirt sé ”agus is ardú croí dúinn an tsuim atá léirithe ag an earnáil neamhspleách léiriúcháin cheana féin sa scéim seo agus gan í ach ina tús.” 

Dar le James Hickey, Príomhfheidhmeannach Bhord Scannán na hÉireann tagann an fhorbairt nua go deas le straitéis chuimsitheach an eagrais sin do raon leathan saothair i réimsí na scannán, fad-shraitheanna teilifíse, fhaisnéis agus anamúlacht.  “Tá maoiniú do chéim na forbartha ar cheann de na nithe is tábhachtaí a fad sa bpróiseas léiriúcháin,” a dúirt sé “agus tréaslaím leo sin ar fad a bhfuil a dtograí roghnaithe don chéim seo ag Cine4.” 

Mhol Michael O’Keeffe, Príomhfheidhmeannach Údarás Craolacháin na hÉireann fógra an ghearrliosta. “Tréaslaím a n-éacht leo sin atá roghnaithe,” a dúirt sé “agus guím gach rath orthu sa saothar atá amach rompu sa gcéad chéim eile.”  Mheabhraigh sé gur fada an tÚdarás ag tacú le tograí drámaíochta Gaeilge, idir scannán agus theilifís, lena scéim Fuaim & Fís agus é cinnte go gcuirfeadh na tograí atá roghnaithe anois le haidhmeanna na scéime a bhaint amach.

I bhfianaise líon agus ardchaighdeán na n-iarratas ar Bhabhta 1, tá socraithe ag lucht riartha Cine4  Babhta 2 a oscailt d’iarratais láithreach.  6 Deireadh Fómhair 2017 an spriocdháta don dara babhta seo agus tá sonraí uile na scéime, téarmaí agus coinníollacha ar fáil ag http://www.tg4.ie/ga/leiriuchan/coimisiunu/