Faoin Tionscal Beochana

Faoin Tionscal Beochana

Is cuid lárnach de thionscal spleodrach scannán na hÉireann le fada í tionscal bheochan na hÉireann agus d’fhorbair sé go suntasach le deich mbliana anuas. Is cuid bhunúsach, thábhachtach de gheilleagar dhigiteach, chruthaitheach na hÉireann í ina bhfuil 1,600 d’fhoireann lánaimseartha fostaithe.

Tá stiúideonna beochana na hÉireann ag comhobair le cuid de na comhlachtaí craolacháin domhanda is mó – Disney, Nickelodeon, Cartoon Network agus an BBC san áireamh – ag déanamh sraitheanna beochana a fheiceann na milliúin páiste ar fud an domhain gach uile sheachtain. Tá príomhscannáin, gearrscannáin, cláir bheochana do dhaoine fásta, aipeanna agus cluichí a bhfuil duaiseanna buaite acu á ndéanamh inár stiúideonna dinimiciúla, ardteicniúla 2T agus 3T – atá iomlán dúchasach.

Is í Animation Ireland (Éirebheochan) guth roinn na beochana Éireannach a bhfuil croíaidhm aici Éire a bhunú mar ionad cruthaitheach ábhair agus teicneolaíochta trí dhíriú ar fhás, trí chultúr nuálach a fhorbairt agus trí bhuntáiste iomaíoch a chruthú do bhaill.

Ar na mallaibh i measc iad siúd ar éirigh thar barr leo bhí Oscar-molta Song of the Sea (Cartoon Saloon), BAFTA-molta Go Jetters (Boulder Media), Two by Two (Moetion Films) a raibh an-ráchairt air sna pictiúrlanna chomh maith le buaiteoirí gradaim Doc McStuffins (Brown Bag) agus Roy (JAM Media). Le teacht go luath beidh The Breadwinner le Nora Twomey a moladh faoi dhó d’Oscar, a raibh Angelina Jolie mar léiritheoir feidhmiúcháin air.

Díreach 10 mbliana ó shin ní raibh ach 70 duine fostaíthe go lánaimseartha in obair beochana in Éirinn agus san achar ama gairid seo, tá fiche oiread an uimhir sin ag obair anois i roinn na beochana Éireannach. Tá tionscal beochan rathúil, bisiúil in Éirinn anois a ghnóthaigh aitheantas domhanda ar an stáitse idirnáisiúnta; éacht a dhaingnigh Cartoon Forum – ceann de na príomhfhóraim  phitseála agus co-pro beochana sa domhan – nuair a leag sé fócas ar leith ar Éirinn ag imeacht na bliana 2016.