Fís agus Luachanna

Fís

Dar lenár bhfís is eagraíocht ceannaireachta é FÉ a dhéanann abhcóideacht ar son tionscal fuinniúil scannán, teilifíse agus beochana in Éirinn, le guthanna, tallann agus deiseanna ilghnéitheacha, a labhraíonn ar son chultúr scannán na hÉireann agus a nascann é le lucht féachana sa bhaile agus thar lear.

Luachanna Beartais

Mar cheannaire agus mar theca don tionscal is é ár mbeartas cothú agus tacaíocht mar a leanas a thabhairt:

Luchanna FÉ:

 • Gairmiúil
 • Cuntasach
 • Éifeachtach
 • Cruthaitheach
 • Éifeachtúil
 • Oscailte

Luchanna Beartais:

 • Tallan agus Scileanna
 • Cruthaitheacht agus Nuálaíocht
 • Lucht Féachana
 • Comhpháirtíochtaí
 • Fiontraíocht
 • Llghnéitheacht
 • Lucht ar Airgead

Luachanna Eagraíochtúla FÉ

Tugann ár luachanna eagraíochtúla treoir agus cruth dár n-iompar corparáideach agus aonair in FÉ . Déanaimid ár ndícheall na luachanna atá leagtha amach ar clé a sholáthar.