Focus Shorts - Gaeilge

Is scéim scannáin í Fócas ar Ghearrscannáin a bhaineann le cruthú gearrscannáin bheo-aicsean fhicsean.

Faoi Focus Shorts

Is scéim ghearrscannán í  Focus Shorts chun scannáin fhicsin bheoghnímh a dhéanamh, a bheas mar thalamh profa do dhaoine cruthaitheacha in Éirinn ar mian leo scannáin don phictiúrlann a scríobh, a stiúradh agus a léiriú.

Tá sé mar chuspóir ag an scéim scéalaíocht láidir, nuálaíoch a spreagadh, chomh maith le cumas físe agus luachanna léiriúcháin atá oiriúnach don mhórscáileán a chur chun cinn. Tairgíonn an scéim seo an deis do léiritheoirí, stiúrthóirí agus scríbhneoirí obair a dhéanamh i gcomhshaol proifisiúnta a thabharfaidh leibhéal breise don taithí atá acu, agus is cosúil go mbeidh siad céim chun tosaigh más mian leo dul i mbun fadscannánaíochta amach anseo.

Is féidir le gearrscannáin Focus Shorts a bheith suas le deich nóiméad ar fhad agus le huasmhéid buiséid de €50k acu.

Is féidir na scannáin a dhéanamh i nGaeilge nó i mBéarla. (Más i nGaeilge atá an scannán ní mór fotheidil a bheith ann fá choinne féilte agus díolacháin ar fud an domhain).

Is í 1.00 i.n. An Aoine 7ú Meitheamh 2019 an spriocdháta.

Dúnfar an córas ar líne go huathoibríoch agus láithreach ar 1i.n. ar an lá seo, agus mar sin ba chóir duit d'iarratas a líonadh agus a sheoladh tamall maith roimh an spriocdháta mar ní ghlacfar le hiarratais ina dhiaidh seo ar ríomhphost nó ar aon bhealach eile.

 Paraiméadair na Scéime 

-  Líon scannán:                       Uasmhéid de 4 sa bhliain  

   -  Fad:                                    Uasmhéid de 10 nóiméad 

   -  Buiséad do gach scannán:*    Uasmhéid de €50,000 

   -  Seachadadh:                        DCP, Prores, BluRay

*Ba chóir go dtógfaí costais sheachadta (de réir na riachtanas thuasluaite) agus costais fhotheideal san áireamh i mbuiséad an iarratais, más ann dóibh.

Gnéithe Thábhachtacha na Scéime

 • Ba chóir go nginfí, agus go mbeidh ceannasaíocht cruthaitheach ar scannáin SHORT STORIES, ag tallann a bhfuil Cónaí Orthu i bPoblacht na hÉireann. Ba chóir go mbeidh na scannáin á léiriú ag comhlacht léiriúcháin atá cláraithe i bPoblacht na hÉireann agus le criú atá lonnaithe i bPoblacht na hÉireann. Is féidir go nglacfaí le Saoránaigh na hÉireann atá ina gcónaí thar lear ar feadh tréimhse más rud é go mbeidís sásta filleadh ar Éirinn don agallamh má roghnaítear iad don ngearrliosta agus don tréimhse iomlán léiriúcháin má éiríonn leo maoiniú a fháil.
 • Ionas nach mbeidh aon amhras ann, munar saoránach na hÉireann é/í aon rannpháirtí cruthaitheach nó aon cheann roinne agus muna bhfuil cónaí air/uirthi i bPoblacht na hÉireann, níl cead aige/aici iarratas a dhéanamh nó páirt a ghlacadh sa scéim. Déan machnamh air seo le do thoil sula dhéanfar iarratas.
 • B’éigean don bhfoireann mholta a modh oibre a léiriú, chomh maith lena gcumas an tionscadal a chríochnú taobh istigh den sceideal agus de réir na sonraíochta aontaithe. Glacfaidh na maoinitheoirí leis go bhfuil an léiritheoir iomlán freagrach as an tionscadal agus mar sin ní mór don leiritheoir cinntiú go bhfuil an fhoireann iomlán tiomanta don tionscadal sula thosaíonn sé.
 • Caithfidh léiritheoirí a chruthú gur féidir leo cearta domhanda gan teorann ama a aimsiú, thar na meáin ar fad atá ann anois agus thar na meáin atá le cumadh fós.
 • Ba chóir aird speisialta a thabhairt ar chóiriú, ar cheartaí saoil nó ar aon ábhair chartlainne atá riachtanach don tionscadal, ag cinntiú go bhfuil cearta domhanda gan teorann ama thar na meáin ar fad ar fáil. Ba chóir go gcuirfear fianaise ar fáil ón bhfoinse go bhfuil na cearta sin ar fáil, ag cinntiú go bhfuil na costais a bhaineann leis le sonrú sa bhuiséad.
 • Ba chóir nótaí ar fhoireann mholta, ar phríomh-chriú teicniúil, ar cheol srl, a shonrú sna nótaí léiriúcháín
 • Ní fhaomhófar ach an t-aon léiritheoir amháin, agus ní thugfar teideal creidiúna ach do léiritheoir amháin do thionscadail a roghnaítear, agus beidh sé le tuiscint go mbeidh freagracht iomlán ar an té sin as an léiriúchán.
 • Ba chóir gur comhlacht teoranta é atá claraithe i bPoblacht na hÉireann a dhéanann conradh leis an mhaointheoir agus ní féidir ach le comhlacht amháin an scannán a léiriú.
 • Ní féidir aon mhaoiniú breise seachtrach a chur le tairisicint an mhaoinitheora
 • Beidh na rátaí seo leanas i bhfeidhm maidir le buiséid léiriúcháin na scannán ar fad a dhéanfaí faoin scéim:

—   Ba chóir go mbeidh táillí an Scríbhneora, an Stiúrthóra agus an Léiritheora de réir an bhuiséid, costas iomlán an tionscadail agus cúspóirí na scéime. Má cheaptar go bhfuil na táillí ró-ard, beidh ceartú le déanamh má roghnaítear an tionscadal.

—    Ráta laethúil d’aisteoirí agus do chriú (€120)

(mar a aontaítear le Grúpa Scannán na gCeardchumann):

—    Árachas: Ceadaigh 1.2% den bhuiséad

—     Costais Theagmhasacha: Ceadaigh 5% den bhuiséad (níor chóir táille léiriúcháin á ghearradh)

Beidh cearta faofa ag FÉ/SI ar na gnéithe seo a leanas de gach scannán a dhéantar faoin scéim:     

—  Script scannánaíochta (agus is féidir go gceapfaidh FÉ/SI eagarthóir scripte i gcásanna áirithe)

     -  Buiséad

—  Sceideal scannánaíochta an léiriúcháin do scannáin bheoghnímh agus sceideal léiriúcháin do scannáin bheochana

—  Roghnú aisteoirí, guth-aisteoirí san áireamh - ní mór réamh-  fhaomhadh a fháil

—  Príomhfhoireann theicniúil, príomhbheochantóir ina measc (má bhaineann) – ní mór réamh-fhaomhadh a fháil

—  Do thionscadail bheochana – céimeanna éagsula den phróiseas   beochana le linn an tréimhse léiriúcháin

—  Gearradh Réamhlíne

         —  Teidil Chreidiúna

 • Má tá aon athrú suntasach nach bhfuil faomhaithe ag FÉ/SI ar script scannáin, sceideal, ar phríomhfhoireann nó ar fhoireann aisteoireachta d’aon thionscadal a mhaoinítear, is féidir go dtarraingfí siar an maoiniú. Má tá gá le hathruithe, ní mór iad a phlé le FÉ/SI.

Cearta

Is le FÉ/SI a bhfanfaidh cearta neamh-eisiacha thar na meáin ar fad in Éirinn agus cearta promóisine neamh-eisiacha ar fud an domhain. Fanfaidh na cearta dáilte eile leis an scannánóir. Is féidir leis/léi an scannán a dháileadh é/í féin, nó gníomhaire díolacháin a cheapadh. Mothaíonn FÉ/SI go dtabharfaidh seo oiliúint dháilte thábhachtach do scannánóirí, agus go gcuideoidh sé leo caidrimh dhíreacha a chothú leis na dáileoirí.

Tá polasaí ag FÉ/SI scannáin SHORT STORIES a sheoladh chuig féilte fhaofa idirnáisiúnta tar éis dóibh a bheith ar scáileán in Éirinn.