Iasachtaí d’Fhorbairt Thionscadail

Iasachtaí d’Fhorbairt Thionscadail

Cuireann Iasachtaí Forbairt Tionscadail ar chumas léiritheoirí scripteanna scannáin a choimisiúnú agus le tabhairt faoin obair phraiticiúil uilig atá riachtanach chun tionscadal scannáin fada a ullmhú don léiriú.

Maidir Leis an Maoiniúchán

Ligeann Iasachtaí d'Fhorbairt Thionscadail do léiritheoirí scripteanna scannán a choimisiúnú, agus chun tabhairt faoin obair phraicticiúil ar fad a bhaineann le príomhscannán a ullmhú le dul i mbun léiriúcháin.

'S í an uasmhéid atá ar fáil ag aon am amháin ná €50,000; is í an uasmhéid iomlán gur féidir le FÉ/SI a chur ar fáil d'aon tionscadal ná €100,000. Má chuirtear níos mó ná €50,000 de mhaoiniú forbartha ar fáil do thionscadal, ní mór cistiú meaitseála an tríú pháirtí a fháil ó fhoinsí eile.

Toisc go bhfuil brú ar acmhainní FÉ/SI, ba chóir d'iarratasóirí tabhairt san áireamh gur dócha anois go mbeidh an tairiscint mhaoiniúcháin i bhfad níos lú ná an uasmhéid.

Cuireann FÉ/SI maoiniú forbartha ar fáil do scannáin as Béarla nó as Gaeilge don chuid is mó, nó meascán den dá theanga.

Tabhair faoi deara go bhfuil forbairt phríomhscannán go rí-thábhachtach do FÉ/SI, ach go bhfuil maoiniú forbartha do dhráma teilifíse d'ardchaighdeán (singil nó sraith) ar fáil ó FÉ/SI freisin nuair atá cúinsí eisceachtúla ann. Bronnfar maoiniú forbartha ar thionscadail dhráma theilifíse nuair a bheas an obair fhorbartha ag fáil mhaoiniú coibhéisach ó chraoltóir bunaithe náisiúnta nó idirnáisiúnta agus nuair a chuireann an tionscadal le cultúr na hÉireann agus nuair a thacaíonn sé le tallann Éireannach sna príomhrólanna cruthaitheacha.

Cé atá i dTeideal Iarratas a Dhéanamh

Tá Iasachtaí d'Fhorbairt Thionscadail ar fáil do léiritheoirí a bhfuil príomhscannán nó tionscadal dráma teilifíse acu gur mian leo á fhorbairt, rochtain shoiléir acu ar na cearta atá riachtanach chun ábhar a chur in oiriúint don scáileán, agus aontú (i bprionsabal ar a laghad) leis an scríbhneoir scripte gur mian leo á choimisiúnú. Is féidir go gcabhróidh tiomantas stiúrthóra leis an iarratas ach ní sé riachtanach ag an tús.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Is féidir iarratas a dhéanamh ar líne anois. Téigh go dtí Déan Iarratas Ar Líne Déan Iarratas Ar Líne FÉ/SI. 

Más mian leat iarratas ar mhaoiniú a dhéanamh tríd an phost, cur glaoch ar 091 561 398 chun an fhoirm iarratais chuí a fháil.