Iasachtaí d’Fhorbairt Fhaisnéise

Iasachtaí d’Fhorbairt Fhaisnéise

Forbairt chláir fhaisnéise a chumasú agus an bhéim ar fhaid na scannán, cláir fhaisnéise a bheas in ann dul chomh fada le lucht féachana idirnáisiúnta thrí léiriú amharclannach agus ag féilte.

 Maidir Leis an Maoiniúchán

Cumasaíonn na hiasachtaí seo léiriú scannáin fhaisnéise, le béim ar phríomhscannáin fhaisnéise chruthaitheacha ar féidir leo lucht féachana idirnáisiúnta a aimsiú trí thaispeántas pictiúrlainne agus féilte.

'S í an uasmhéid atá ar fáil faoi mhaoiniú d'fhorbairt fhaisnéise ná €15,000. Toisc go bhfuil brú ar acmhainní FÉ/SI, ba chóir d'iarratasóirí tabhairt san áireamh gur dócha anois go mbeidh an tairiscint mhaoiniúcháin i bhfad níos lú ná an uasmhéid.

Cuireann FÉ/SI maoiniú forbartha ar fáil do scannáin as Béarla nó as Gaeilge don chuid is mó, nó meascán den dá theanga.

Tabhair faoi deara go dtugfaí fabhar do ‘phríomhscannáin fhaisnéise' ó fhoirne chruthaitheacha a bhfuil scannáin den fhoirm seo á ndéanamh acu cheana. Ní dócha go dtugfaí tacaíocht do scannáin atá dírithe ar shliotán teilifíse uair a' chloig nó níos lú agus nach mbeidh tarraingt bheag ná mhór acu go hidirnáisiúnta. Chomh maith le tiomantas FÉ/SI don phictiúrlann, ceaptar an tabhairt faoi seo mar fhreagairt ar an mhéadú suime atá ann ón lucht féachana pictiúrlainne i dtaobh scannáin fhaisnéise.

Cé atá i dTeideal Iarratas a Dhéanamh

Tá Iasachtaí d'Fhorbairt Fhaisnéise ar fáil do léiritheoirí a bhfuil príomhscannán faisnéise gur mian leo á fhorbairt, le rochtain shoiléir acu ar na cearta atá riachtanach chun ábhar a léiriú, agus aontú (i bprionsabal ar a laghad) leis an stiúrthóir agus duine ar bith a bheas ag glacadh páirte. 

Conas Iarratas a Dhéanamh

Is féidir iarratas a dhéanamh ar líne anois. Téigh go dtí Déan Iarratas Ar Líne FÉ/SI.

Más mian leat iarratas ar mhaoiniú a dhéanamh tríd an phost, cur glaoch ar 091 561 398 chun an fhoirm iarratais chuí a fháil.