Léiriú Beochana (TV)

Léiriú Beochana (TV)

Tá an maoiniú seo dírithe ar shraitheanna TV beochana a cheap agus a dtug tallanna Éireannacha ceannaireacht cruthaitheachta orthu.

Maidir Leis an Maoiniúchán

Tá an maoiniú seo ar fáil do shraitheanna teilifíse beoite ar chuir Éireannaigh ardtallainne tús leo agus a bhfuil Éireannaigh chruthaitheacha ardtallainne - stiúrthóirí, scríbhneoirí, léiritheoirí, beochantóirí - i gceannas orthu. Go hiondúil (ach ní i gcónaí), tabharfaidh an t-ábhar léargas éigin ar chultúr na hÉireann, agus beidh an bhainistíocht phraiticiúil ar siúl ag Éireannaigh don chuid is mó.

Go hiondúil (ach ní i gcónaí), cuirtear maoiniú ar fáil ag FÉ/SI faoin scéim seo do thionscadail atá as Béarla nó as Gaeilge don chuid is mó, nó meascán den dá theanga.

De bharr an mhéadaithe i líon agus i gcaighdeán saothair bheochana in Éirinn le blianta beaga anuas, tá na caighdeáin sa réimse seo tar éis ardú agus tá an earnáil an-iomaitheach ar fad. Ina theannta sin, i réimse gnó ar léir go bhfuil ag éirí go hana-mhaith leis, ba chóir go mbeadh léiritheoirí a chuireann iarratas isteach chuig FÉ/SI le haghaidh tionscadal beochana in ann cás láidir a dhéanamh le cruthú go bhfuil tacaíocht FÉ/SI de dhíth orthu.  

Cé atá i dTeideal Iarratas a Dhéanamh

Tá maoiniú FÉ/SI do Léiriú Beochana (TV) ar fáil do léiritheoirí Éireannacha le clár beoite singil nó sraith bheoite theilifíse ar mian leo a léiriú, le rochtain shoiléir acu ar na cearta atá riachtanach chun ábhar a chur in oiriúint don scáileán más gá, agus le haontú socraithe idir an script-scríbhneoir,  an stiúrthóir agus an phríomhbheochantóir.

 

Conas Iarratas a Dhéanamh

Is féidir iarratas a dhéanamh ar líne anois. Téigh go dtí Déan Iarratas Ar Líne FÉ/SI.

Caithfear aontú a fháil ó Bhainisteoir Tionscadail FÉ/SI sula dhéantar iarratas. 
Más mian leat iarratas ar mhaoiniú a dhéanamh tríd an phost, cur glaoch ar 091 561 398 chun an fhoirm iarratais chuí a fháil.