Iasachtaí d’Fhorbairt Bheochana

Iasachtaí d’Fhorbairt Bheochana

Cuir ar chumas comhlachtaí beochana tabhairt faoi obair choincheapa, dhearaidh agus scéil uilig atá riachtanach le scannán fada beochana nó le sraith TV a fhorbairt.

Maidir Leis an Maoiniúchán

Ligeann Iasachtaí d'Fhorbairt Bheochana do chomhlachtaí beochana tabhairt faoin obair choincheapa, dheartha agus scéil ar fad is gá chun príomhscannán nó sraith theilifíse bheochana a fhorbairt.  

‘S í an uasmhéid atá ar fáil ag aon am amháin ná €50,000; is í an uasmhéid iomlán gur féidir le FÉ/SI a chur ar fáil d'aon tionscadal ná €100,000. Má chuirtear níos mó ná €50,000 de mhaoiniú forbartha ar fáil do thionscadal, ní mór cistiú meaitseála an tríú pháirtí a fháil ó fhoinsí eile. Toisc go bhfuil brú ar acmhainní FÉ/SI, ba chóir d'iarratasóirí tabhairt san áireamh gur dócha anois go mbeidh an tairiscint mhaoiniúcháin i bhfad níos lú ná an uasmhéid.

Cuireann FÉ/SI maoiniú d'fhorbairt bheochana ar fáil do scannáin as Béarla nó as Gaeilge don chuid is mó, nó meascán den dá theanga.

Cé atá i dTeideal Iarratas a Dhéanamh

Tá Iasachtaí d'Fhorbairt Bheochana ar fáil do léiritheoirí a bhfuil príomhscannán beoite nó sraith theilifíse bheoite gur mian leo á fhorbairt, le rochtain shoiléir acu ar na cearta atá riachtanach chun ábhar a chur in oiriúint don scáileán, agus aontú (i bprionsabal ar a laghad) leis an scríbhneoir scripte agus duine cruthaitheach eile gur mian leo á choimisiúnú.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Is féidir iarratas a dhéanamh ar líne anois. Téigh go dtí Déan Iarratas Ar Líne FÉ/SI.

Ní gá teagmháil a dhéanamh le ball foirne Léiriúchán, Forbairt agus Dáileadh FÉ/SI sula dhéantar iarratas ar Iasachtaí d'Fhorbairt Script Scannáin.

Más mian leat iarratas ar mhaoiniú a dhéanamh tríd an phost, cur glaoch ar 091 561 398 chun an fhoirm iarratais chuí a fháil.