Fiscin: Léiriú Idirnáisiúnta Beoghnímh

Fiscin: Léiriú Idirnáisiúnta Beoghnímh

Tá an maoiniú seo dírithe ar scannáin fhada agus ar dhrámaíocht TV a cruthaíodh agus a bainistíodh go príomha taobh amuigh d’Éirinn.

Fiscin: Léiriú Idirnáisiúnta Beoghnímh (Fictiion: International Production)

Maidir Leis an Maoiniúchán

Tá an maoiniú seo ar fáil do phríomhscannáin agus do dhrámaí teilifíse a cuireadh ar bun agus a dhéantar bainistíocht orthu go príomha taobh amuigh d'Éirinn, a mbíonn Éire mar shuíomh scannánaíochta acu, agus a mbaineann leas as eilimintí chruthaitheacha Éireannacha, le seirbhísí áitiúla á gcur ar fáil ag léiritheoir atá bunaithe in Éirinn.

Mar threoir, bíonn FÉ/SI ag súil go hiondúil le cóimheas 20:1 idir Caiteachas Ceadaithe Éireannach agus infheistíocht FÉ/SI, ach déanfaí gach tionscadal a mheas cás ar chás. Ní féidir le FÉ/SI tacaíocht a thabhairt ach amháin do thionscadail a bhfuil >90% dá gcuid maoiniú daingnithe, a bhfuil solas glas tugtha dóibh le tosú ar obair léiriúcháin laistigh den bhliain féilire ina rinneadh an t-iarratas, agus a bhfuil eilimintí chruthaitheacha Éireannacha acu.

Ag glacadh leis go bhfuil teist mhaith ag an léiritheoir Éireannach agus an léiritheoir eachtrach go dtí seo, agus go bhfuil na heilimintí chruthaitheacha sásúil, bunófaí an measúnú a dhéanfaí FÉ/SI ar éifeacht ‘iolraitheach' eacnamaíoch an mhaoinithe a thabhairt san áireamh, agus ar na deiseanna atá ann chun pearsanra Éireannach a fhostú sna príomh-rólanna.

Go ginearálta, agus go háirithe nuair is mó an t-éileamh ná an maoiniú atá ar fáil, cuirfidh FÉ/SI béim ar:

* fostaíocht Éireannach sna gráid ar fad

* fabhar a thabhairt do thionscadail gur féidir leo fostaíocht a ofráil sna príomh-rólanna cruthaitheacha - stiúrthóir, príomh-fhoireann aisteoireachta, stiúrthóir grianghrafadóireachta, dearthóir léiriúcháin, dearthóir feistis, eagarthóir agus cumadóir ceoil san áireamh

* an pháirt a ghlacann an tionscadal i mbonneagar closamhairc na hÉireann

* fabhar a thabhairt do thionscadail a mbainfidh leas as stiúideonna seirbhísí scannán agus áiseanna iar-léiriúcháin

* caiteachas i ngeilleagar na hÉireann

* fabhar a thabhairt do thionscadail a chruthóidh gníomhaíocht eacnamaíoch shuntasach sa bhreis ar an mhéid sin a ghineann aon mhaoiniú Éireannach eile, Alt 481 ina measc (maoiniú dreasachta cáin-bhunaithe).

Toisc go mbrathann tacaíocht FÉ/SI do léiriúchán idirnáisiúnta ar an tionchar a bheas ag scannán nó ag clár teilifíse ar an ngeilleagar taobh istigh den tionscal Éireannach, scaoiltear le fórmhór an mhaoinithe seo de réir a chéile le linn an tréimhse léiriúcháin, nuair a fhaightear tuairiscí chostais a léiríonn go bhfuil na spriocanna do chaiteachas Éireannach bainte amach.

 

Cé atá i dTeideal Iarratas a Dhéanamh

Tá maoiniú FÉ/SI do Léiriúchán Idirnáisiúnta ar fáil do chomhlachtaí léiriúcháin réamhbhunaithe atá ag iarraidh seirbhísí léiriúcháin a chur ar fáil chun príomhscannán nó dráma teilifíse (singil nó sraith) a dhéanamh, a chuirtear ar bun agus a dhéantar an phríomhbhainistíocht air taobh amuigh d’Éirinn, a mbainfidh leas as Éire mar shuíomh scannánaíochta, agus/nó shuíomh léiriúcháin agus iarléiriúcháin.

 

Conas Iarratas a Dhéanamh

Is féidir iarratas a dhéanamh ar líne anois. Téigh go dtí Déan Iarratas Ar Líne FÉ/SI.

Caithfear aontú a fháil ó Bhainisteoir Tionscadail FÉ/SI sula dhéantar iarratas. 
Más mian leat iarratas ar mhaoiniú a dhéanamh tríd an phost, cur glaoch ar 091 561 398 chun an fhoirm iarratais chuí a fháil.