Iasachtaí d’Fhorbairt Idirnáisiúnta

Iasachtaí d’Fhorbairt Idirnáisiúnta

Cuireann ar chumas léiritheoirí Éireannacha scannáin fhada ardphróifíl a bhfuil gné láidir idirnáisiúnta ag baint leo a chruthú agus/nó a chófhorbairt.

Maidir Leis an Maoiniúchán

Ligeann Iasachtaí d'Fhorbairt Idirnáisiúnta do léiritheoirí Éireannacha páirt a ghlacadh i bhforbairt phríomhscannán d'ard-phroifíl agus dhráma teilifíse (beoghnímh agus beochana) a chuirtear ar bun ag léiritheoirí eachtracha.

Is iad aidhmeanna an chláir seo ná:

(a) chun tionscadail a mhealladh agus a ‘cheangal' le hÉirinn ionas go ndéanfaí an léiriú anseo, agus

(b) chun deiseanna a thabhairt do scríbhneoirí agus stiúrthóirí Éireannacha oibriú le léiritheoirí idirnáisiúnta a bhfuil taithí acu, agus ar thionscadail atá le forbairt le heolas ar an mhargadh idirnáisiúnta in intinn.

Le cruthú má tá tionscadal i dteideal Maoiniú d'Fhorbairt Idirnáisiúnta, tá na treorlínte seo i bhfeidhm. 

1. Tiomantas ón bpríomh-léiritheoir (a chur tús leis) go bhfostófar pearsanra Éireannach i gceann de na rólanna seo leanas ar a laghad - scríbhneoir, comhscríbhneoir, stiúrthóir (i gcás sraith theilifíse, ar 50% de na cláir ar a laghad); agus

2. Pleananna soiléir ag an bpríomh-léiritheoir chun méid suntasach den léiriú a dhéanamh in Éirinn.

3. Cistiú coibhéiseach socraithe ó chraoltóir aitheanta náisiúnta nó idirnáisiúnta.

4. Páirt á ghlacadh ag léiritheoir Éireannach (a chuirfidh an t-iarratas isteach chuig FÉ/SI) mar chomhléiritheoir bona fide seachas mar sholáthróir seirbhíse, mar sin go bhfuil siad i dteideal sciar na gceart agus an ioncaim a bheas leagtha amach i gconradh comhléiriúcháin - tá seo mar choinníoll sular féidir maoiniú á thabhairt, ach ní riachtanas é go mbeidh an tionscadal in ann stádas chonradh comhléiriúcháin a bhaint amach.

'S í an uasmhéid atá ar fáil ag aon am amháin ná €50,000; is í an uasmhéid iomlán gur féidir le FÉ/SI a chur ar fáil d'aon tionscadal ná €100,000. Má chuirtear níos mó ná €50,000 de mhaoiniú forbartha ar fáil do thionscadal, ní mór cistiú meaitseála an tríú pháirtí a fháil ó fhoinsí eile. Ní féidir le maoiniú FÉ/SI do thionscadal a bheith níos mó ná an maoiniú atá ar fáil ón tír in ar bunaíodh é. Toisc go bhfuil brú ar acmhainní FÉ/SI, ba chóir d'iarratasóirí tabhairt san áireamh gur dócha anois go mbeidh an tairiscint mhaoiniúcháin i bhfad níos lú ná an uasmhéid.

Is féidir tionscadail a mhaoinítear faoin chlár Forbairt Idirnáisiúnta a dhéanamh in aon teanga.

Tabhair san áireamh go dtugfaí fabhar do thionscadail a bhfuil ábhar Éireannach iontu (scéal/carachtair/suíomh), ach beidh na treoirlínte thuas fós i bhfeidhm. Beidh méid an mhaoinithe a thugfaí do thionscadal i gcomhréir leis an chaiteachas measta ar eilimintí Éireannacha le linn an tréimhse forbartha, ach i gcásanna ar leith déanfar eisceacht ionas go mbeidh  an léiritheoir Éireannach in ann ‘áit a cheannacht' ar thionscadal mar fhíor-chomhléiritheoir trí íocaíocht aonuaire a dhéanamh i dtreo costas an phríomhléiritheora, má aontaíonn FÉ/SI leis seo, agus má cheadaíonn siad é.

Cé atá i dTeideal Iarratas a Dhéanamh

Tá Iasachtaí d'Fhorbairt Idirnáisiúnta ar fáil do léiritheoirí Éireannacha a bhfuil tionscadal acu gur mian leo a chomh-fhorbairt (i bprionsabal ar a laghad), agus fianaise go bhfuil na cearta riachtanacha ag an phríomh-léiritheoir in aon ábhar atá le cur in oiriúint don scáileán. Má luaitear scríbhneoir, comhscríbhneoir nó stiúrthóir Éireannach sa tionscadal, is féidir leis seo iarratas a neartú, ach níl sé riachtanach ag an tús.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Is féidir iarratas a dhéanamh ar líne anois. Téigh go dtí Déan Iarratas Ar Líne.

Más mian leat iarratas ar mhaoiniú a dhéanamh tríd an phost, cur glaoch ar 091 561 398 chun an fhoirm iarratais chuí a fháil.