Críochnú (don Cineama)

Críochnú (don Cineama)

Cuireann an maoiniú seo ar chumas scannánóirí Éireannacha scannán fada beo-aicsean, beochana nó faisnéise a chur i gcrích.

Maidir Leis an Maoiniúchán

Ligeann an maoiniú seo do scannánóirí príomhscannán beoghnímh, beoite nó faisnéise (ach ní dráma teilifíse nó gearrscannán) a chríochnú, má tá céim iarléiriúcháin nó níos faide fós (gearradh réamhlíne) bainte amach gan tacaíocht ó FÉ/SI, má thaispeánann sé láidreacht, agus má tá maoiniú breise fós de dhíth.

Ní mór gur tionscadail iad ar chuir Éireannaigh ardtallainne tús leo agus a bhfuil Éireannaigh chruthaitheacha ardtallainne - stiúrthóirí, léiritheoirí, scríbhneoirí - i gceannas orthu. Go hiondúil (ach ní i gcónaí), tabharfaidh an t-ábhar iontu léargas éigin ar chultúr na hÉireann, agus beidh an bhainistíocht phraiticiúil go príomha Éireannach. Go hiondúil (ach ní i gcónaí), cuirtear maoiniú ar fáil ag FÉ/SI faoin scéim seo do thionscadail atá as Béarla nó as Gaeilge don chuid is mó, nó meascán den dá theanga.

Nótaí Tábhachtacha:

(1) Tá dian-mheasúnú a dhéanamh ar iarratais ar Mhaoiniú Críochnaithe FÉ/SI, agus ní ghlacfar le hiarratais ach amháin nuair atá ábhar scannánaithe d'ardchaighdeán ann, agus nuair atá bainistíocht an tionscadail agus an airgeadais go dtí seo soiléir agus proifisiúnta.

(2) Le haghaidh léiriúcháin bheoghnímh, ní mór go raibh árachais léiriúcháin leormaith ag tionscadail agus beidh siad in ann árachas E&O a fháil.

(3) Cuirtear béim láidir ar thionscadail ar cuireadh mórspéis iontu ag margadh nó ag féilte, nó a bhfuil plean margaíochta láidir acu (féilte, díolacháin agus dáileadh).

(4) Go hiondúil cuirtear maoiniú léiriúcháin FÉ/SI ar fáil le linn céimeanna deireannacha léiriúcháin de réir sreabhadh airgid atá comhaontaithe. Sula gcuireann sé tús leis an maoiniúchán, beidh ar FÉ/SI léirmheas a dhéanamh ar thuairisc iomlán na gcostas. Freisin, caithfidh FÉ/SI a bheith sásta go bhfuil leas airgid gach rannpháirtí eile sa tionscadal luaite ag an léiritheoir, agus gur aontaigh aon airgeadaithe eile a rinne infheistíocht sa tionscadal leis na téarmaí a bhaineann le Maoiniú Críochnaithe FÉ/SI. Go hiondúil, tugann FÉ/SI Maoiniú Críochnaithe bunaithe ar ‘chun tosaigh isteach, chun deiridh amach'. Beidh FÉ/SI ag dúil lena infheistíocht a fháil ar ais sula bhfaigheann aon airgeadaí eile, an léiritheoir san áireamh, a infheistíocht.

 

Cé atá i dTeideal Iarratas a Dhéanamh

Tá maoiniú FÉ/SI le haghaidh léiriú Éireannach ar fáil do léiritheoirí Éireannacha a bhfuil príomhscannán beoghnímh nó beoite, nó príomhscannán faisnéise acu gur mian leo a chur i gcrích, le rochtain shoiléir acu ar na cearta atá riachtanach chun ábhar a chur in oiriúint don scáileán más gá, le haontú socraithe idir an script-scríbhneoir, an stiúrthóir, an fhoireann theicniúil agus an fhoireann aisteoireachta, agus fianaise ar árachas léiriúcháin agus imréitigh shuímh. Ní féidir cabhrú le críochnú tionscadal nach bhfuil an scannánaíocht déanta go fóill.

 

Conas Iarratas a Dhéanamh


Is féidir iarratas a dhéanamh ar líne anois. Téigh go dtí Déan Iarratas Ar Líne FÉ/SI.

Caithfear aontú a fháil ó Bhainisteoir Tionscadail FÉ/SI sula dhéantar iarratas.

Más mian leat iarratas ar mhaoiniú a dhéanamh tríd an phost, cur glaoch ar 091 561 398 chun an fhoirm iarratais chuí a fháil.

 

Eolas Teagmhála do Bhainisteoirí Thionscadail FÉ/SI

Lesley McKimm: lesley.mckimm@screenireland.ie
Dearbhla Regan: dearbhla.regan@screenireland.ie
Celine Haddad: celine.haddad@screenireland.ie