Dáileadh Díreach

Dáileadh Díreach

Maoiniú do dháilitheoirí Éireannacha chun cuidiú le díol as costaisí éisiúna amharclannaíochta teoranta in Éirinn.

Faoin Mhaoiniú

Maoiniú do léiritheoirí Éireannacha chun cuidiú le díol as costaisí éisiúna amharclannaíochta teoranta in Éirinn (Tuaisceart na hÉireann san áireamh) do scannáin fhada atá ag fáil maoiniú léiriúcháin FÉ/SI cheana féin, nach raibh in ann dáileadh amharclannaíochta oiriúnach a aimsiú trí chomhlacht dáileacháin Éireannach bona fide.

Cuirtear maoiniú ar fáil ar bhunús iasacht cheart-chúitimh theoranta a bheas in-aisghabhála ó sciar an ioncaim a gheobhfar trí shaothrú an scannáin.

Glactar leis go mbeidh an léiritheoir iomlán freagrach as ullmhú an scannáin don eisiúint amharclainne sa mhargadh Éireannach, agus dá dháileadh fhisiciúil. Tá comhairliúchán fiúntach ag teastáil leis an FÉ/SI trí gach céim na heisiúna.

Dá réir sin tá na costaisí a leanas inghlactha do thacaíocht trí Dháileadh Dhíreach:

 • Costais priontaí eisiúna;
 • Dearadh agus cruthú blaisín;
 • Costais chruthaitheachta agus tháirgeachta i dtaobh le croí-ealaín, póstaeir agus fógraíocht;
 • Iarratas cinsireachta;
 • Costais spáis sna meáin; agus
 • Margaíocht, poiblíocht agus costais bholscaireachta.

Is bunphrionsabal na tacaíochta seo go bhfuil an feachtas margaíochta spriocdhírithe, éifeachtach agus nuair is cuí, go n-úsáidtear saineolas comhpháirtithe lárnacha san eisiúint; macasamhail taispeántóirí, gréasáin dháiltí, agus gníomhaireachtaí margaíochta agus cumarsáide a bhfuil taithí acu.

Tá maoiniú trí Dháileadh Dhíreach uasteoranta ag 80% den bhuiséad dáilte iomlán, go dtí uasmhéid £15,000 euro. Tá an maoiniú i bhfoirm iasachta atá in-aisghabhála ó ioncaim amharclainne, ach ní as ioncaim a dhéantar ó DVD, VOD agus saothrú teilifíse.

Beidh cead iomlán le fáil ó FÉ/SI ar gach uile chostas tabhaithe.

Critéir

 • Braithfidh socrú FÉ/SI chun cuidiú le heisiúint scannán cáilithe orthu seo a leanas:
 • Measúnú deimhnitheach ar phlean eisiúna agus ar bhuiséad dáilte foriomlán an léiritheora;
 • Gealltanas ón taispeántóir go dtaispeánfar an scannán go ceann seachtaine ar a laghad;
 • Réamhthaispeáint ag Féile Scannán Éireannach; agus
 • Fianaise chriticiúl dheimhnitheach agus/nó cruthúnas go ndeachaigh léiriú i gcion ar lucht féachana go dearfach ag Féile Scannán Éireannach nó Idirnáisiúnta.

Cé is féidir iarratas a dhéanamh?

Tá maoiniú Dháilte Dhírigh ar fáil do chomhlachtaí léirithe atá bunaithe i bPoblacht na hÉireann a bhfuil sé de rún acu scannán cáilithe a eisiúint d’amharclanna in Éirinn (Tuaisceart na hÉireann san áireamh).

Is ionann scannáin cháilithe maidir leis an scéim seo de agus scannáin fhada (ficsean, beochan nó scannán faisnéise) atá ag fáil maoiniú léirithe nó críochnaithe ó FÉ/SI cheana féin.

Ní féidir an FÉ/SI ach conradh a dhéanamh le comhlachtaí atá ionchorpraithe i bPoblacht na hÉireann.

Ag cur iarratas isteach

Is féidir iarratais a dhéanamh ar líne anois ag baint úsáide as an chnaipe ‘Déan Iarratas’ ar an leathanach seo. Cinntigh gur léigh tú na treoirlínte ar Conas Iarratas a Dhéanamh sula ndéanfar iarratas.

Caithfidh dul i gcomhairle le Bainisteoir Dáiliúcháin FÉ/SI sula ndéanfar iarratas. Caithfidh cóip den scannán a chur ar fáil don Bhainisteoir Dáiliúcháin sula ndéanfar iarratas.

Más mian leat iarratas ar mhaoiniú a dhéanamh tríd an phost, cuir glaoch ar 091 561 398 leis an fhoirm iarratais chuí a fháil.